Jak probíhá konzultace

flowers in a vase

Při osobních setkáních trvajících 1,5 hodiny pracuji formou rozhovoru, za použití komunikačních psychoterapeutických a koučovacích technik, využívám řízené vizualizace, imaginace a řízené práce s emocemi a energií v těle. Pracuje se nejčastěji vsedě, případně vleže na masážním lehátku.

Během konzultace rozklíčujeme skryté souvislosti a příčiny, jejichž kořeny často leží v minulosti a jsou nevědomé – jde o pochopení toho, jak se zkušenosti z minulosti odrážejí v současném prožívání a chování klienta a v jeho vztazích a životě. Vedu klienta ke zvědomování si nefunkčních vzorců myšlení a jejich vědomému přetváření, dále ke zvědomování si svého prožívání teď a tady v přítomném okamžiku a zároveň k vědomému tvoření vlastní vize budoucnosti. Při práci využívám představu vnitřních archetypů pro lepší uchopování jednotlivých aspektů osobnosti či komunikaci s vlastními emocemi a pocity. Vedu klienta k uvolňování emocí skrze vlastní práci s tělem, zvnitřňování či meditace.

Počet sezení a interval mezi jednotlivými sezeními závisí na typu zakázky, se kterou klient přichází.

Při on-line konzultacích pracuji s klienty přes Skype s využitím kamery.